BS

Branko Sosič

je nekdanji novinar in urednik pri Delu, likovni pedagog, knjižni oblikovalec, karikaturist, ilustrator, sedaj upokojenec.

Kdo:pater Karel Gržan


Ta krasni nori svet

Objavljeno: 2. 6. 2022

Založba Sanje je objavila in založila zajetno in vsebinsko zelo izzivalno knjigo, s katero avtor pater Karel Gržan nadaljuje svoje poglobljeno sociološko raziskovanje aktualnih vprašanj sodobnega »človeštva na prelomnici«, kot je zapisal v podnaslovu dela Ta krasni nori svet. Tako se v založbini zbirki Dokumenta nadaljuje in dopolnjuje izjemen knjižni opus, ki ga je pater Karel Gržan začel z odmevnim naslovom leta 2013 Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na Zemlji toliko trpečih? In potem je nadaljeval s klicem Vstanimo, v suženjstvo zakleti! (v dveh zvezkih: Stop smrtonosni igri polov!, Izstop iz smrtonosne igre polov).
In kdor je v globino pretresel knjižico 95 tez pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma (izdano ob 500. obletnici reformacije), je lahko prišel do sklepne misli v zadnji tezi; »Če ne bomo naredili evolucijskega, odrešenjskega koraka, nas bodo po notranji medosebni in družbeni napetosti, ki prehaja k vrelišču, speljali v bojevito samouničevanje. Naj živi duhovna evolucija, ki nas edina vodi iz norosti v novost, iz mrakobnosti v svetlobo!«

Več

Misel v okvirčku

Sedaj je čas velikonočnih praznikov, ki so bili lani v popolnoma drugačnih razmerah. Pater Karel Gržan jim je namenil obsežnejši zapis: »Popolnoma razumem Interesu prodane politike. Popolnoma mi je jasno, zakaj so bile za veliko noč 2021 lahko odprte tovarne, trgovine (delale so na polno), v gostilnah so bila možna poslovna srečanja …; zaprte pa so bile cerkve, kulturne ustanove, šole, knjižnice … Trgovine, kjer ni bilo mogoče ohranjati predpisane varnostne razdalje in drugih ukrepov, so lahko delovale; cerkve, kjer smo do potankosti upoštevali varovala, pa so ljudem zaprli. In višji predstojniki – odgovorni v cerkvi, so to logiko in ravnanje dopustili! Nepomnjeno v zgodovini krščanstva!«


Kakšno je vaše mnenje?

Beseda je o dveh velikonočnih časih. Lanskega opisuje pater Gržan, letošnji je v znamenju volitev. Poprej smo imeli obilo vsakovrstnih ukrepov in pritiskov, preživeli leto dni in sedaj, kot da virusov ni več. Ali pri vsem tem dajete pomen oblasti in volitvam (DA), ali vas politika na splošno ne zadeva (NE)?

Opomba: ta »mini anketa« je anonimna in namenjena samo mojemu osebnemu »dialogu« z vami.

Loading ... Loading ...

Knjigo Ta krasni nori svet avtorja patra Karla Gržana je izdala Založba Sanje. Na naslovnici je oblikovalec Boštjan Pavletič uporabil del motiva na triptihu nizozemskega renesančnega slikarja Hieronymusa Boscha. Urednik dela Peter Povh je v uvodu Knjigi na pot zgoščeno zapisal:

»Knjiga Ta krasni nori svet  je predvsem miselni izziv bralcem, ki radi širijo obzorje svojega razmišljanja in vedenja o zgradbi in ureditvi tega sveta, ki ga živimo ter o odnosih, ki prevladujejo in na ta način obvladujejo naše razmišljanje, življenje in delovanje.

Pisec nam brez zadržkov predstavlja vpogled v pričevanja in dokumente, ki so neopazni in večinoma spregledani pa tudi skriti ali zakriti, in skuša odgrniti marsikatero zaveso, za katero se načrtujejo, dogovarjajo in potem izvajajo nizkotna in v posledicah tudi kriminalna dejanja določenih politik, vse v smeri obvladovanja in zasužnjevanja človeštva na način manipulacije.«

Krasni nori svet