BS

Branko Sosič

je nekdanji novinar in urednik pri Delu, likovni pedagog, knjižni oblikovalec, karikaturist, ilustrator, sedaj upokojenec.

Dramilo slovenskemu narodu

Objavljeno: 14. 10. 2021

Oj, ljudstvo ti slovensko, zlata vredno!
Pošteno, umno, kakršnih je malo;
kakó si tem sleparjem v róke palo,
ki te v pogubo vodijo dosledno?

To je prva kitica v celoti objavljene pesmi Josipa Stritarja iz leta 1872 in je uvod v novo knjižno besedilo patra Karla Gržana, enega najbolj prodornih mislecev našega časa. Avtor v drobni knjigi poglobljeno in dokumentirano razgrinja širše uvide v problematiko sedanje koronavirusne pandemije.

V Dramilu na začetku pravi:
»Popolnoma razumem, zakaj morajo biti v času covid omejevanj zaprte knjižnice, medtem ko lahko na polno delujejo supermarketi. Makaroni nahranijo le telo, knjige hranijo in budijo misel, in to je v času dirigirane enoumnosti ne le politično, pač pa (kdo bi si mislil!) celo znanstveno nedopustno. Kar naenkrat so bili  v javnosti naplavljeni določeni strokovnjaki kot glasniki ‘znanstvenih’ stališč. Znanstvenikom, ki so morali do sedaj v raziskavah tehtati med vsemi danimi argumenti, je bilo ‘strokovno’ določeno, da je znanstveno le to, kar je enoumno v skladu z resnico Interesa. Misliti izven ‘Resnice’ je blodnja, neznanstveno …in to razglašati (četudi spregovorijo vrhunski strokovnjaki z jasnimi dokazi) je Fake News, teorija zarote, ki jo je treba smešiti, brisati, zaničevati

Vsako soočenje stališč pro et contra z namenom osvetlitve/zbistritve, kaj je v dani situaciji najbolje, je v uradnih medijih nedopustno. Resnica je ena (Kako religiozno!). In Bog ne daj, da bi kdo ozavestil: enoumno = neumno, enoumnost = manipulativno, diktatorsko. Saj je znano: tudi Hitler, Stalin in ostali diktatorji so dopuščali misliti – a le ‘pravilno’, v skladu z dirigirano resnico. Kopija situacije našega časa!«

Pater dr. Karel Gržan v knjigi zelo pregledno razgrinja, kako potekajo dogajanja, »kot je zapisano v [svetovnem] scenariju« za pandemijo in temu je sledilo ukrepanje z omejevanjem svobode gibanja ljudi. Na plan so stopile državne »politike« in »stroke«, ki svojo oblast še sedaj brezmejno izrabljajo na vseh področjih življenja in delovanja. Seveda se bralec lahko zelo dobro seznani z bistvom cepiv, cepljenja in testiranja. Gre, kot pravi avtor, »za prikrivanje dejstev in enoumno zavajanje v ‘neškodljivo’ cepljenje« in »hinavsko pretkano prikrivanje posledic …«. Skozi posamezne tematske sklope nas vodi s pomenskimi mednaslovi. Na končnih straneh je zapisal: »Ključne akterje in sodelujoče bo presodila zgodovina.«

Misel v okvirčku

SEDANJI SVET

Nas poštenost zapustila
in odkritosrčnost spi,
je pobožnost v kot se skrila,
za pravico pota ni.

Zdaj ljubezen omaguje,
dobrotljivost v ječi je,
pravo vero zlo vgašuje,
čednost pa za kruhom gre.

Zdaj resnica pokopana
in zaupanje nori,
sramežljivost je zaspana
in na steni vest visi.

bl. Anton Martin Slomšek

In kaj bomo storili mi?

Pesem je objavljena na hrbtni platnici knjige.


Kakšno je vaše mnenje?

Ali se glede na povedano zavedate sedanjega stanja?

Opomba: ta »mini anketa« je anonimna in namenjena samo mojemu osebnemu »dialogu« z vami.

Loading ... Loading ...
Nazaj