BS

Branko Sosič

je nekdanji novinar in urednik pri Delu, likovni pedagog, knjižni oblikovalec, karikaturist, ilustrator, sedaj upokojenec.

Kaj je povedal Umberto Galimberti

Objavljeno: 1. 10. 2021

Profesor Umberto Galimberti, italijanski filozof, psihoanalitik in pisatelj, je eden najvidnejših premišljevalcev o sodobni stvarnosti.

V slovenščino imamo prevedene štiri njegove knjige: Grozljivi gost: nihilizem in mladi v prevodu Veronike Simoniti, Miti našega časa, O ljubezni in Besedo imajo mladi: dialog z generacijo dejavnega nihilizma. Vse tri je prevedel Matej Venier, ki se je z Umbertom Galimbertijem pogovarjal v studiu Radia Slovenija. Iz spletnega zapisa in daljšega pogovora (dostopen je na spletni povezavi) je izbranih nekaj zanimivih misli za boljše umevanje naše sedanjih razmer.

Povedal je, da je velik občudovalec Platona, »kajti Platon je utemeljil Zahod. Zahodni način mišljenja je izumil Platon.« Rekel je: »Mislim, da smo priča zatonu Zahoda. V prihodnosti bo zgodovino vodila Kitajska. To je neizogibno.«

To je zanimivo sporočilo, kajti v razmerah, v kakršnih se znašel Zahod zaradi epidemije, se nehote ustvari povezava, od kod smo pravzaprav dobili novi virus, ki dobesedno »razsuva« zahodno civilizacijo.

Ker je človekovo življenje vse bolj odvisno od znanosti in tehnike, lahko tu dodamo njegovo razmišljanje o teh področjih. Galimberti meni, da »bo tehnika postopno izločila človeka. Kajti vedno bolj smo nameščenci tehničnih naprav.«

Omenil je neko človeško potezo, »neko strast, in sicer strast do denarja«, ki vodi do preračunljivega mišljenja. »Če ta postane naš edini način razmišljanja, če ne znamo več razmišljati, ne da bi računali, ne vemo več, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je pravično, kaj je ljubezen. Vemo samo še, kaj je koristno. In ta algoritem dejansko ni več odraz naše osebnosti, temveč obris stvari, ki ji služimo.«

»Ker mora vsakdo izmed nas, ko je znotraj nekega aparata, opravljati dejavnosti, ki jih predpisuje ta aparat. Tvoja vest torej ne šteje nič več. Če torej poskrbiš, da sistem deluje, si dober. Ni pomembno, kakšen je ta sistem, kakšna je njegova vsebina. Pomembno je, kako to počneš. Če to počneš dobro, si dober, tudi če je vsebina tega početja pobijanje ljudi.«

In v nadaljevanju je povedal nekaj misli, ki ob sedanjem brezumnem času, v času oblastvenih pritiskov na celotno družbo, na vladanje z dnevnimi ukrepi in ob množičnem zaupanju v znanost in njene izdelke, pojasnjujejo mnoga ravnanja. Rekel je: »V znanosti rezultati niso predvidljivi, kajti znanost napreduje prek napak. Zato je tehnična znanost zunaj etike. Torej v tem primeru tudi ne obstaja etika odgovornosti. Ona sama etiki predpisuje, kako naj deluje svet, kajti etika od tehnike ne more zahtevati, naj ne naredi tistega, kar lahko.

Če v znanosti nekaj lahko storiš, boš to storil, tudi če ti etika ali politika govorita, da tega ne smeš. Torej tehnika določa tek sveta. Z uvajanjem nepredvidenih novosti, ki ga etika ne zna preprečiti. Etika ni več gospodarica tehnike. Torej tehnika izključuje kompetence ljudskih množic, in ne da bi mi to opazili, ona odloča, kaj naj se zgodi v zgodovini.«

Strokovnjaki so tako rekoč ob vsem razdeljeni in se seveda med seboj ne strinjajo. »Kako naj mi glasujemo o takih rečeh?«, se je vprašal Galimberti. » Medicina bo vedno manj kirurgija in vedno bolj genetika. Le kaj mi vemo o genetiki? In kako naj potem zaupamo tem rešitvam? Torej tehnika izključuje kompetence ljudskih množic, in ne da bi mi to opazili, ona odloča, kaj naj se zgodi v zgodovini. Ko je družba zapletena, glasuješ za tistega, ki ti ponudi preproste rešitve. Ob njih se počutiš varnega. Tako se rodijo populizmi. Populist je oseba, ki kuje dobiček iz splošne nevednosti.«

»Kdor v zapleteni družbi ponudi preprosto rešitev, je zmagovalec.«

Mislec sedanjega časa

»Če srednjemu veku odvzamem Boga, ne razumem več ničesar. Če odvzamem Boga sodobnemu svetu, ali ga še prepoznam? Seveda. Ne prepoznam pa ga več, če izločim besedo denar ali besedo tehnika,« je med drugim dejal Umberto Galimberti v pogovoru z Matejem Venierjem za Radio Slovenija.

Pot do zapisa pogovora in radijskega posnetka.

https://www.rtvslo.si/kultura/intervju/umberto-galimberti-populist-je-oseba-ki-kuje-dobicek-iz-splosne-nevednosti/594438

Vir: https://www.rtvslo.si/
Vir: https://www.rtvslo.si/

Misel v okvirčku

Umberto Galimberti je v svoji knjigi Miti našega časa (Modrijan založba, 2011) takole pisal o oblasti: »Danes je oblast postala bolj sleparska, zakrinkana, prikrita, prav zaradi tega pa tudi bolj vsiljiva; ne nazadnje tako prepoji naše nezavedno, da jo začnemo imeti za samoumevno, čeprav v resnici uveljavlja svojo voljo nad nami.« … Gre za popoln nadzor nad našimi življenjskimi razmerami in za kar največjo učinkovitost, ki jo zahteva od nas. Prisili nas k pokorščini …


Kakšno je vaše mnenje?

Ali se strinjate z Galimbertijevim zapisom in tako tudi občutite (DA) ali pa pretirava in na stvari ne gledate na tak način (NE)?

Opomba: ta »mini anketa« je anonimna in namenjena samo mojemu osebnemu »dialogu« z vami.

Loading ... Loading ...
Nazaj